Polishundar

Polishundar har sedan år 1910 varit vid polisens sida och hjälpt till med brottsbekämpning runt om i Sverige.

Sveriges polishundar

De första polishundar registrerade i Sveriges historia var Leo och Cora, som hämtades från Hamburg och utbildades till så kallade kriminalhundar. Sedan dess har polishundar alltid funnits som en extra hand vid polisens sida och idag finns det runt 360 hundar som tjänstegör inom olika områden.

Varje år koras även den hund som har visat en utmärkande presentation under året. Priset Årets polishund ges ut av en jury från Svenska Kennelklubben.

Bland de vanligaste områden som man kan finna en polishund som tjänstegör, är bland annat bombhundar, ID-hundar och narkotikahundar.

Bombhund

Dessa tjänstehundar har fått en träning att med sitt luktsinne söka efter minor, sprängämnen, vapen och ammunition. De använder luktsinnet att markerar läget för vart de kan finnas. En bombhund kan sättas in när bland annat ett bombhot har kommit in, de används ofta för att säkra en byggnad.

Bombhundar används för det mesta av polisen och tullverket. Bland de polishundar raser som får tjänstegöra som bombhundar finns t.ex. labrador retriever, springer spaniel och traditionella brukshundraser.

Narkotikahund

En narkotikahund lär sig under sin träning tillsammans med sin hundförare att söka efter narkotika, som kan finnas på en brottsplats. De polishundar raser som används inom detta område är för det mesta t.ex. schäfer och labrador retriever. En narkotikahund är en hund som är specialiserad att känna efter lukten av olika sorters knark och även vapen.

ID-hund

Polishundar som får arbetet som en ID-hund tränas att kunna identifiera eftersökta personer. ID-hundar kallas även för sökhundar eller spårhundar. Träningen för ID-hundar liknar samma träning som används för narkotikahundar.

Blodhundar är det vanligaste alternativet av hundar för just detta arbete, men det kan vara olika polishundar raser som används som ID-hundar. När en ID-hund arbetar gör den en så kallad ID-spårning, detta gör den utifall polisen inte kan hitta t.ex. några fingeravtryck på en brottsplats.

Före en hund köps och börjar tjänstegöra som t.ex. polishunden Hund, måste den gå igenom en del tester för att se om den har förmågan och de mentala egenskaperna som användas inom brottsbekämpning tillsammans med polisen.

Det första testet som den blivande polishunden måste klara av kallas för ett Lämplighetstest.

Lämplighetstest

Ett lämplighetstest används för att testa om en hund är kapable att jobba inom polisarbete. Testet går ut på att man testar hundens förmåga att t.ex. engagera sig i en kamp, men utan att bli aggressiv. Man kollar även dens förmåga att skapa minnesbilder som är både positiva och negativa och att den kan lösa konfliktsituationer.

När hunden har gått vidare efter sitt lämplighetstest, finns ett ytterligare test kvar. Test nr 2 är ett arbets- och miljöprov.

Arbets- och miljöprov

Under detta prov testas hundens kapacitet att bland annat klara av branta trappor och höga höjder.

När hunden har avklarat sina tester, får den först provtjänstgöra i ungefär 8 veckor tid. Därefter börjar den sin träning som en polishund tillsammans med sin hundförare inom just det områden som den ska tjänstegöra.

Polishundar och deras hundförare har en stor roll i polisens arbete varje dag.